Fundusze Europejskie

Tytuł projektu:

„Technologia uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w druku offsetowym”

 Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Podstawowym celem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności drukarni OPAX Sp. z o.o. Spółka komandytowa poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w druku offsetowym.

Efektem wdrożenia tej technologii będzie uruchomienie produkcji dotychczas nie oferowanych na rynku międzynarodowym produktów – wysokojakościowo zadrukowanych wodoodpornych opakowań kartonowych o unikatowych właściwościach.

całkowity koszt netto realizacji projektu:

13 333 333,34 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

13 333 333,34 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

6 000 000,00 PLN

okres realizacji:

1 stycznia 2017 r. – 30 marzec 2018 r.